top of page
Male utstyr

Dyktige håndverkere og prosjektledere med ambisjoner søkes!

MesterAlliansen
Ordreboka fylles opp, og det gjør at vi må ha med oss flere på laget.

Dyktige malere, flisleggere, gulvleggere og prosjektledere som brenner for faget søkes til bedrifter i Oslo, Viken og Vestfold sine ledende bedrifter innen overflateteknikk.

Vårt medlem i Molde søker malere og gulvleggere.


Vi vil være en attraktiv arbeidsplass gjennom gjensidig respekt, godt humør, kvalitet og vi ønsker velkommen deg som har samme ønske.

Vi er stolte medlem av Mesteralliansen og brenner for yrket vårt!

OM OSS

MesterAlliansen ble etablert i 2015 og består i dag av over 40 seriøse norske bedrifter innen malerfaget, gulvlegging og fasadearbeider. MesterAlliansen har alltid operert under sterke verdier rettet mot å overgå kundens behov. Våre kommunikasjonskanaler er alltid åpne – vårt forhold til kundene våre begynner ved den første kontakten, og slutter først når de er helt fornøyde med arbeidet vårt.

Når kunden leier våre tjenester, kan de stole på oss for de resultatene de ønsker og trenger. MesterAlliansen er en landsdekkende kjede. Søk i dag, og oppdag fordelen med å jobbe med oss i MesterAlliansen.

Maling

''MesterAlliansens medlemsbedrifter skal være trygge, stabile og meningsfulle arbeidsplasser, der de ansatte skal trives på jobb'' 

-Magne Skåningsrud, daglig leder MesterAlliansen.

Male jobb

HVILKEN TYPE PROSJEKTLEDER ER DU?

 • Du har erfaring som prosjektleder innen byggebransjen – gjerne med et fagbrev i bunnen, og kan styre prosjekter på en god og lønnsom måte.

 • Du er en positiv, løsningsorientert og ambisiøs ledertype og kommer med konstruktive innspill til forbedringer der du ser potensialer (her er veien kort til beslutninger).

 • Du tar ansvar for og har overskudd i planleggingsfasen, og bidrar godt i gjennomføringen.

Jobber på hengende plattform

ARBEIDSOPPGAVER

 • Befaringer og anbudsregning.

 • Planlegge utførelse – avklare tid, behov for personell og materiell.

 • Sikre løpende kontroll på gjennomføring, oppfølging, timekontroll og rapportering.

 • Evaluere resultat og kvalitet, samt dokumentere utførelse.

 • Ivareta HMS. Et godt og trygt arbeidsmiljø gir redusert fravær.

Mal veggene

HVA KAN VI TILBY DEG?

 • Bilordning og egen kontorplass.

 • Gode lønnsvilkår med mulighet for bonusavtale.

 • Vi er et fagmiljø som spiller på et lag du inviteres med på.

 • Fornuftige innspill og endringsforslag møtes med positivitet og kort vei til beslutning.

VI SØKER DYKTIGE HÅNDVERKERE!

HVILKEN TYPE HÅNDVERKER ER DU?

 • Du er en selvstendig maler, fliselegger eller gulvlegger med erfaring.

 • Du snakker norsk eller bra engelsk og kommuniserer godt med kunder og andre ansatte.

 • Du har fagbrev eller minimum 5 års erfaring.

 • Du takler høyt tempo og bidrar til god arbeidsflyt.

 •  Du er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og etablerer trygghet rundt deg.

 • Må ha førerkort klasse B

Mesteralliansen og M2 bistår oss i rekrutteringsprosessen, og vår kontaktperson der er Kairon Wongraven Han kan nås på tlf 45004646 eller e-post kw@m2.no om du har spørsmål om stillingen.

Søknadsfrist: 15. januar.

bottom of page